AKCİĞER KANSERİNDE LİKİT BİYOPSİ

1- Günümüz akciğer kanseri tedavisinde geçerli yöntem kişiye özel tedavidir.

2- Likit Biyopsi akciğer kanseri tedavisine başlamadan önce ilaç seçimini sağlar.

3- Likit Biyopsi, akciğer kanseri profili ile kanda ALK, EGFR, ROS1, MET, FGFR1, PD-L1, RET, KRAS ve BRAF biyobelirteçlerine bakarak hekiminizin ilaç seçimini değiştirebilir.

Örneğin: Likit Biyopsi ile yapılan ALK testinin pozitif olması durumunda hekiminizin doğrudan sizin için Xalkori©, Zykadia©, Alecensa© gibi ilaçları seçmesini sağlar.

4- Likit Biyopsi tedavinizin planlamasını değiştirir.

Örneğin: Kanda dolaşan kanser DNA’sından elde edilmiş Likit Biyopsi testinde EGFR testinin pozitif olması durumunda hekiminizin doğrudan sizin için Tarceva©, Gilotrif©, Iressa©, Tagrisso© gibi ilaçları seçmesini sağlar.

5- Doğrudan hedefe yönelik tedavi olarak adlandırılan bu tedavi Likit Biyopsi testinden elde edeceğiniz sonuca göre saptanmaktadır.

6- Likit Biyopsi, tedavinin başarısını öngörme ve sonradan ortaya çıkabilecek ilaç direncini de anlık saptamayı mümkün kılmıştır. (Akciğer kanseri direnç profili: EGFR Mutasyonları, HER2, KRAS, MET, PD-L1)

7- Kemoterapi yerine immunoterapi olarak adlandırılan bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçların seçimi de Likit Biyopsi testinden elde edilen sonuçlara göre yapılmaktadır.

Örneğin: Likit Biyopsi ile yapılan PD-L1 testinin kanınızda pozitif olması hekiminizin size kemoterapi yerine immunoterapi seçeneğini kullanmasını sağlar. Ayrıca bu tedavi için Keytruda©, Opdivo© gib ilaçları tercih edebileceğini önerir.

8- Likit Biyopsi:
-Cerrahi biyopsinin mümkün olmadığı,
-Yetersiz doku nedeniyle tanı konulamadığı,
-İstenmeyen sonuçların oluşabileceği durumlarda,
-Anestezi almanın riskli olduğu durumlarda,
-Cerrahi biyopsinin teknik olarak alınması mümkün olmadığı durumlarda hastalar ve hekimler için çok büyük bir çözüm getirmiştir.

”Likit

LİKİT BİYOPSİ NEDİR ?

Kanserli hücreler vücudumuzda kan yoluyla dolaşırlar.
Likit Biyopsi, kanda dolaşan kanser hücrelerinin tespit edilmesi ve kanser DNA’sının analiz edilmesi ile yapılan bir testtir.
Likit Biyopsi sayesinde kanda serbestce dolaşan kanserli hücre (CTCs)'ler ve kanserli DNA (ctDNA)'lar tespit edilmektedir
.

Bu teknoloji kanser takibi ve tedavisinde çığır açan çok büyük bir gelişmedir.

”Likit

Likit Biyopsi alanında öncü bir kuruluş olan BIOCEPT, 22 ayrı patente sahiptir.
BIOCEP Target Selector teknolojisi ile Likit Biyopsi testlerini %99 doğruluk oranı ile yapmaktadır. 


.

Likit Biyopsi

”Likit

NİÇİN LİKİT BİYOPSİ ?1. Likit Biyopsi gerçek zamanlı bir test olduğu için hastalar ve hekimler kanser hakkında eş zamanlı ve güncel bir bilgiye sahip olurlar.
2. Hekimler güncel ve gelecekte uygulayacakları tedavi için çok değerli bilgilere zamanında ulaşırlar.
3. Tedavinin seyrini değiştirecek bulguların zamanında tespit edilmesi, uygun tedavi ile beraber tedavinin başarısını doğrudan etkiler.
4. Doku biyopsilerin aksine Likit Biyopsi kanserin vücudun her bölgesinde farklı özellik gösteren yapısından etkilenmez
5. Cerrahi bir müdahale değildir. Bu yüzden doku alınamayan bölgelerde ya da alınmasının riskli olduğunda çok akılcı bir seçenektir.
7. İstenildiğinde kolayca tekrarlanabilir. Kan örneği alındıktan sonra 7-10 gün içerisinde test sonuçlanmaktadır.

Cerrahi Biyopsi mi? - Likit Biyopsi mi?

”Likit

LİKİT BİYOPSİ NASIL YAPTIRILIR?

Testler Likit Biyopsi alanında endüstri lideri olan Biocept'in, CLIA onaylı, CAP tarafından akredite edilmiş merkezinde yapılmaktadır.
Target Selector™ platformu %99,2 hassaslıkta ve %99.6 doğruluk sergilemekte, doku biyopsi ile %87 uyum göstermektedir.

”Likit